Høring: Vannstandards krav til påkoblingspunktet på hovedledning  

Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om krav til påkoblingspunktet på hovedledning for vann og avløp, med tilhørende veiledning. Frist for å gi innspill er fredag 30. august.

Forslag til krav med tilhørende veiledning finner du her:

1. Påkoblingspunkt på hovedledning for vann og avløp – Kompetanse

2. Påkoblingspunkt på hovedledning for vann – Valg av løsning

3. Påkoblingspunkt på hovedledning for vann – Teknisk løsning for tilkobling i kum

4. Påkoblingspunkt på hovedledning for vann – Teknisk løsning for tilkobling utenom kum

5. Påkoblingspunkt på hovedledning for avløp – Valg av løsning

6. Påkoblingspunkt på hovedledning for avløp – Teknisk løsning for tilkobling utenom kum

Bakgrunn

Norsk Vann lanserte den nye nettsiden Vannstandard.no februar 2024. Les gjerne mer om produktet her. Vi fortsetter arbeidet med å få på plass flere krav i vannstandarden.

Krav til påkoblingspunkt på hovedledning  

Vedlagte krav er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet.

  • Kravene skal være tydelige og bestemte.
  • Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
  • Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.

Veiledningsmateriellet gir forklaringer og gode svar på hvordan kravene kan innfris, fakta og annen relevant informasjon.

Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene og veiledningen, slik at vi sammen former de riktige kravene for framtiden.

Send dine innspill til Astri Fagerhaug innen 30.august.