Om Vannstandard

Vannstandard er først og fremst et verktøy for at den enkelte kommune skal kommunisere hvilke krav som gjelder, når vann og avløp skal bygges ut og driftes. Interkommunale selskap og private vann- og avløpsselskap kan benytte seg av deler av produktet.

Vannstandard er også et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

 • sentrale krav fra lovverket 
 • standardiserte krav fra Vannstandard 
 • eventuelle lokale krav stilt av den enkelte kommune  

Du vil også finne veiledning til hvordan kravene kan innfris.

Det er en krevende øvelse for kommunen å komme i posisjon til å stille krav til vann og avløp, på en lovlig måte. Vannstandard hjelper kommunen med hvilke krav som kan stilles til ulike anleggstyper, hvordan krav kan stilles og til hvem kravene kan stilles.

Vannstandard omfatter følgende anleggstyper:

 • Hovedledninger 
 • Mindre avløpsanlegg, avgrenset til kapittel 12 i forurensningsforskriften 
 • Olje- og fettutskillere avgrenset til forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A-4

Vannstandard erstatter de to tidligere produktene VA-norm og VA/Miljø-blad

Hva ønsker vi å oppnå med Vannstandard?

 • Lik kvalitet uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • God kvalitet fordi kravene er godt kvalitetssikret og vi gjør det samme mange ganger
 • Tidsbesparende system for den som skal beskrive, bestille, regne på og gjennomføre arbeid
 • Bærekraftige løsninger med lang levetid

Hvem kan bruke Vannstandard?

Vannstandard er tilpasset ulike målgrupper. Det passer godt for:

 • Kommuner og foretak som
  • legger planer på overordnet nivå
  • prosjekterer og lager detaljbeskrivelser til utførende foretak
  • etablerer/bygger anlegg
 • Kommunen som myndighet, som skal behandle søknad om  utslipp- eller byggetillatelse
 • Ansatte i kommunen eller foretak som skal utføre driftsoppgaver på vann- og avløpsanlegg
 • Den som deltar på et kurs eller tar en utdanning, hvor bygging og drift av vann og avløp er tema

Eier

Vannstandard utgis av Norsk Vann.

Når krav utarbeides skjer det gjennom en åpen prosess, slik at kommuner og foretak får anledning til å komme med innspill til innhold, før Norsk Vann avgjør det endelige innholdet.Historie

Norsk Vanns VA-norm ble lansert i 2003 og var i Norsk Vanns eie hele tiden, men driften var satt bort til Stiftelsen VA-Miljøblad. VA-normen bygde på og var integrert med VA/Miljø-bladene. VA/Miljø-bladene var eid av “Stiftelsen VA-Miljøblad”, som ble stiftet av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann i 1996. 

Formålet ved etableringen av va-norm.no var å ha en felles nasjonal Va-norm, hvor struktur og tekniske løsninger var standardisert. Va-norm.no var fleksibel slik at nødvendige lokale tilpasninger var mulig. VA-normen bygde på og var integrert med noen av VA/Miljø-bladene. 

VA/Miljø-blad var veiledende normer for vann, avløp og miljøspørsmål, som ble utarbeidet med støtte i det kommunaltekniske brukermiljø. Det ble utgitt ca. 120 VA/miljø-blad, hvorav ca. 35 av disse var knyttet til VA-normen. Det ble utarbeidet VA/Miljø-blad for prosjektering/planlegging, utførelse og drift, herunder også saksbehandling.

I september 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom NKF og Norsk Vann, med følgende formål:

 • utvikling av de 2 produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett helhetlig produkt 
 • finne en mer hensiktsmessig betalingsmodell 
 • oppnå bedre synergi til Norsk Vanns øvrige produkter 

Som en konsekvens av intensjonsavtalen og en lang prosess, opphørte stiftelsen VA-Miljøblad i 2021. Midlene som Stiftelsen eide ble overført til Norsk Vann og øremerket utvikling av et erstatningsprodukt: Vannstandard.

I 2024 åpnet Vannstandard i form av nettstedet vannstandard.no.