Medlemskap

Som medlem i Vannstandard får din kommune/selskap tilgang til et oppslagsverk som samler sentrale krav fra lovverket, standardiserte krav fra Vannstandard og eventuelle lokale krav stilt av den enkelte kommune/selskap, for utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg.

Brukervilkår for kommunen

Ved å melde kommunen/selskapet inn ved hjelp av blanketten nedenfor, bekrefter du våre brukervilkår:

  1. Kommunen/selskapet skal være restriktiv med bruk av lokale krav.
    Dersom det likevel er behov for bruk av lokale krav, er kommunen/selskapet selv ansvarlig for å kvalitetssikre at kravene er tydelige skal-krav og at de er innenfor regelverket.
    Eventuelle krav må holde seg innenfor den strukturen og de temaene som Vannstandard er tilrettelagt for. Kontaktskjemaet benyttes til å sende lokale krav til Norsk Vann, som legger de inn i Vannstandard.
  2. Dersom kommunen har en kommuneplanbestemmelse som gir grunnlag for å stille krav etter plan- og bygningsloven § 18-1 annet ledd (hovedledninger), må dette opplyses ved innmelding, eller senere ved hjelp av kontaktskjemaet. Kommunen er forpliktet til å gi Norsk Vann beskjed, dersom bestemmelsen til kommuneplanen endres eller fjernes. Denne delen av produktet er ikke tilgjengelig for andre enn kommuner.
  3. Dersom kommunen/selskapet avslutter medlemskapet skal krav fra Vannstandard ikke lenger benyttes i forbindelse med etablering eller drift av vann og avløpsløsninger.
  4. Kommunen/selskapet må alltid gjøre individuelle vurderinger i den enkelte sak.

Forpliktelser for Norsk Vann

  • Norsk Vann legger ut lokale krav, forutsatt at de tilfredsstiller brukervilkårene ovenfor. Kravene skal legges ut så snart som mulig.
  • Norsk Vann skal holde Vannstandardens egne krav oppdatert til enhver tid.

Deltagelse og priser

Bruk av Vannstandard er gratis for enkeltpersoner, undervisningssteder og foretak som skal finne frem til krav. 

Kommuner/selskaper som ønsker å benytte Vannstandard til å stille krav til vann og avløp, må inngå avtale om deltagelse i Vannstandard. Dette gjelder alle kommuner/selskaper, selv om kommunen er medlem hos Norsk Vann eller i den tidligere Va-normen. 

Prisen avhenger av kommunens størrelse i innbyggertall. For private vann- og avløpsselskap beregnes prisen etter antall abonnenter. Fra 2025 gjelder følgende priser.

InnbyggertallPris per år
Over 100 00050 000
50-100 00035 000
25-50 00025 000
10-25 00015 000
Mindre enn 10 0007000
MM slash DD slash YYYY
Navn(Påkrevd)
Har kommunen fastsatt bestemmelse til kommuneplanen som spesifiserer at Vannstandard gjelder, slik at kommunen har grunnlag for å stille krav til privat utbygging (hovedledning)(Påkrevd)
Dette nettstedet er beskyttet av reCaptcha, se Googles personvern og vilkår.