Kontakt oss

Vannstandard – et levende verktøy

Vannstandard er et verktøy som stadig vil være i utvikling. Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra dere som bruker siden, for å kunne forbedre og utvikle oss. Vi har opprettet er kontaktskjema hvor vi ønsker å få tilbakemeldinger om:

  • hvordan bruken oppleves
  • feil
  • mangler
  • unøyaktigheter
  • andre innspill som er nyttige for kvaliteten på produktet.

Til kommuner og selskap

Vi oppfordrer alle kommuner og selskap til å være restriktive med bruk av lokale krav. Kommuner og selskap som likevel finner det nødvendig å laste opp lokale krav, som erstatter Vannstandard, bes om å gjøre det via kontaktskjemaet nedenfor.