Velkommen til Vannstandard og webinarer

Vannstandard er først og fremst et verktøy for at den enkelte kommune skal kommunisere hvilke krav som gjelder, når vann og avløp skal bygges ut og driftes. Vannstandard kan ikke helt sammenlignes med de to tidligere produktene Va-norm og Va/miljø-blad. Vi håper derfor at alle er litt tålmodige i oppstarten og setter av litt tid til å finne ut hva produktet er og hvordan det fungerer. Du kan lese mer om hva produktet er og hvorfor vi trenger det ved å velge fanen «Om vannstandard».

Hva skjer nå?

Kommunene må sette seg inn i standarden og ta stilling til om de ønsker å være medlemmer eller ei. En del kommuner vil nok også ha behov for å få på plass bestemmelser om vann og avløp i kommuneplanen, før de får fullt utbytte av Vannstandard.

Dette vil naturligvis ta noe tid. Derfor vil det en stund fremover kun være to fiktive kommuner på vannstandard.no: Vanndalen og Slamvik. Disse er lagt inn for å gi overblikk over hvordan tjenesten kan fungere for kommuner og foretak.

Les mer om jobben kommunene må gjøre før de kan bli medlemmer i Vannstandard under fanen «opplæring».

Webinarer som oppstartshjelp

Norsk Vann vil tilby hyppige webinarer for både kommuner og foretak i forbindelse med lanseringen av Vannstandard. For kommunene vil webinarene ha fokus på å bli kjent med produktet og jobben kommunen nå står ovenfor, før Vannstandard kan tas i bruk. Den ene delen av møtet blir en presentasjon fra Norsk Vann, mens den andre halvdelen av møtet settes av til spørsmål fra deltagerne.

Foretakene blir også loset gjennom produktet for å bli kjent med funksjonaliteten, og det settes av god tid til spørsmål fra deltakerne.

Webinarer for kommuner:
  • Tirsdag 27. februar, kl. 10-11.30
  • Tirsdag 5. mars, kl. 10-11.30
  • Onsdag 13. mars, kl. 10-11.30
  • Torsdag 21. mars, kl. 10-11.30
  • Tirsdag 23. april, kl. 12-13.30
  • Torsdag 16. mai, kl. 13-14.30

Du deltar på møtene ved å klikke her

Webinarer for foretak:
  • Tirsdag 23. april, kl. 10-11.30
  • Torsdag 16. mai, kl. 10-11.30

Du deltar på møtene ved å klikke her

Arbeidet fortsetter

Norsk Vann vil fortsette arbeidet med å få flere krav inn på nettstedet, samt videreutvikling av flere funksjoner på siden. Vi oppdaterer status på dette arbeidet i en egen nyhetsartikkel. Den finner du ved å velge fanen «nyheter». her vil du finne en artikkel som heter «status på arbeidet».

Hjelp oss gjerne med det videre arbeidet

Vi oppfordrer både kommuner og foretak om å benytte seg av vårt skjema, som du finner under fanen «kontakt oss». Denne benyttes for å gi tilbakemelding på produktet. Slik hjelper dere oss med å rette opp i unøyaktigheter i tekst, eventuelle feil vi har gjort, og kan gi innspill til funksjonalitet ved nettstedet som bør bli bedre.