Status og gjenstående arbeid

Norsk Vanns oppdrag har vært å videreføre det faglige innholdet fra VA-norm og VA/Miljø-blad til ett nytt produkt. En del av arbeidet har bestått av å vurdere om noe av stoffet bør fases ut, eller ivaretas på andre plattformer. I tillegg er alt innholdet som er lagt inn i Vannstandard gjennomgått og kvalitetssikret. I arbeidet med gjennomgang og kvalitetssikring har vi kjørt en prosess med åpne høringer. Alle som har ønsket det har hatt anledning til å spille inn sine synspunkter. Vi vil fortsette med denne arbeidsmetodikken.

26. februar 2024 ble Vannstandard lansert, men uten at hele arven fra de to tidligere produktene er ivaretatt. Denne artikkelen gir deg en grov oversikt over innholdet fra VA-norm og VA/Miljø-bladene, som du ikke finner igjen på vannstandard.no

Hva finner du i Vannstandard 26. februar

Du finner krav om etablering av vann- og avløpsanlegg, fra avklaring av rammer og overordnet planlegging, til detaljprosjektering og utførelse. I tillegg inneholder produktet krav som handler om driftsfasen.

Vi har foreløpig prioritert hovedledninger. Derfor er det denne anleggstypen du i hovedsak vil finne krav og veiledning om. Det er likevel ikke alle krav som handler om hovedledninger som er på plass enda. Du finner mer om dette lenger ned i artikkelen.

Innhold som kommer etter hvert?

Listen under gir kun en grov oversikt over faglig innhold vi planlegger å jobbe videre med, og legge ut på vannstandard.no så snart det er klart.

 • Gjenstående områder om hovedledninger
  • Grøftefrie metoder
  • Avløpspumpestasjoner
  • Påkoblingspunkt på kommunens hovedledning (hovedledninger og stikkledninger)
  • Sjøledninger
 • Mindre renseanlegg. Her ligger kun få krav ute.
 • Oljeutskillere
 • Fettutskillere

Vi jobber også videre med bedre veiledningsmateriell, som illustrasjoner og videoer.

Innhold som vil bli ivaretatt på annen måte

Vannstandard er nå rendyrket som en standard, der krav til blant annet utførelse, løsninger og produktvalg er hovedproduktet. En god del av innholdet i de tidligere VA/Miljø-bladene inneholder ren veiledning som ikke er knyttet til krav. Denne delen av innholdet er eller vil bli ivaretatt andre steder enn i Vannstandard, for eksempel på norskvann.no. Listen under er ikke fullstendig og gir bare en grov oversikt:

 • Faglig innhold som ikke inneholder krav, men kun veiledning, som
  • Lokale forskrifter
  • Korrosjonskontroll
  • Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelse av VA hoved-og stikkledninger
 • Overvann. Foreløpig er det kun overordnede krav om at overvann skal ivaretas. Det er foreløpig uavklart hva vi gjør med dette fagområdet. Her vil vi koordinere oss med andre aktører som også arbeider med overvann.
 • HMS. Norsk Vann har et eget nettsted som heter vannhms.no. Her samler vi all veiledning om HMS, som tidligere stod i VA/Miljø-bladene.

Innhold som utgår

Enkelte av de gamle VA/Miljø-bladene er av ulike årsaker ikke hensiktsmessige å videreføre. Dette gjelder:

 • Nedgravde oljetanker (blad nr. 58)
 • Kravspesifikasjon for trykkrør av betong (blad nr. 15)
 • Lekkasjesøking (blad nr. 20 og 21)
 • Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelse av sanitærinstallasjoner (blad nr. 28 og 29
 • Kompetanse (blad nr. 42 og 43)

Hvordan holder du kontroll på endringer underveis

Vannstandarden vil bli holdt løpende oppdatert. Dette betyr at det vil komme nye krav når det er behov for det og at krav vil bli revidert når det er behov for det.

Det er viktig å holde orden på når de forskjellige kravene ble lagt ut første gang og når det blir gjort endringer i et krav. Dette er viktig for å vite hvilke krav som gjelder på et bestemt tidspunkt.

Hvert krav har en dato for når det ble gitt ut. Slik vet du fra hvilken dato et krav begynte å gjelde, som er viktig når det gis utslippstillatelser og når avtaler inngås.
Hver gang det gjøres en endring i et krav genereres det en endringslogg, som du finner i bunnen av kravet. Slik vet du når endringer ble gjort og hva som ble gjort av endringer.