Liste som viser samlede krav og opplæringsvideoer

Siste nytt om Vannstandard er at vi har publisert en liste som skal gjøre jobben med gjennomgang enklere og at vi har lagt ut opplæringsvideoer.

Enkelte av kommunene som er i gang med gjennomgang av innholdet i Vannstandard har ønsket seg en liste som viser alle krav. Denne lista er nyttig for kommunene, for å få innsikt i innholdet og avgjøre om de ønsker å gå over til Vannstandard. Vi har nå laget en slik liste og håper det gjør jobben enklere for dere. Lista finner du under fanen «opplæring». Bla ned til kulepunkt 1.

Det er utarbeidet tre videoer.

  • Hvordan søke frem hvilke krav som gjelder i en bestemt kommune. Filmen demonstrer ulike måter å søke på og passer for alle som skal bruke Vannstandard. Du finner den under fanen «krav». Filmen varer i 7 minutter.
  • Webinar som forteller om produktet og hvordan du kan søke deg frem til hvilke krav som gjelder i en kommune. Filmen inneholder en del juss tiltenkt kommunene. Du finner den under fanen «opplæring», helt i toppen. Filmen varer i 24 minutter.
  • Presentasjon som forklarer hvordan kommunene kan komme i posisjon til å stille krav til hovedledninger. Filmen passer for kommuner som skal stille krav til hovedledninger. Du finner den under fanen «opplæring», under kulepunkt 3.1 . Filmen varer i 8 minutter.