Hjem Hvordan komme i gang med Vannstandard?

Hvordan komme i gang med Vannstandard?

Før Vannstandard kan brukes til å stille krav til utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg, må kommunen sikre seg denne muligheten gjennom hjemmel eller avtale.

En avgrenset, tverrfaglig gruppe bør få ansvar for en prosess i kommunen om implementering av Vannstandard. Gruppa bør bestå av deltagere fra arealplan, byggesak, utslippsmyndighet og ledningseier (den avdelingen i kommunen som eier og drifter vann- og avløpsnettet).

49.700km
vannledninger
38.400km
avløpsledninger
321 334
mindre avløpsanlegg

Dette må gjøres før bruk av Vannstandard

 1. Meld kommunen inn i Vannstandard
 2. Forankre Vannstandard i egen kommune
 3. Vurdere om det er behov for lokale krav

1. Meld inn kommunen

Dette gjøres ved å benytte digitalt innmeldingsskjema på hjemmesiden.

2. Hvordan forankre?

Utover minimumskravene som fremgår av lov og forskrift, må kommunen sikre seg et grunnlag som gir kommunen rett til å stille krav til vann og avløpsanlegg. Grunnlaget fremskaffes gjennom kommuneplanbestemmelser og avtaleinngåelse og må på plass for å få kravene i Vannstandard gjeldende. Slik gjør du det:

Etablering av hovedledninger

 1. For anlegg som bygges av andre enn kommunen selv (utbyggere/private oppdrag):
  Kommunen må vedta en bestemmelse til kommuneplanens arealdel om at Vannstandard gjelder. Utbyggingsavtaler inngår ikke i Vannstandard, men er også et mulig verktøy for kommunen til å forplikte utbygger.
 2. For anlegg som bygges av foretak på oppdrag av kommunen selv:
  Vis til Vannstandard i konkurransegrunnlaget som benyttes i anskaffelsesprosessen. 
 3. For anlegg som bygges av kommunens egne ansatte:
  Ingen tiltak nødvendig. Kravene kan tas i bruk så snart kommunen er blitt medlem.

Drift av hovedledninger

Vis til Vannstandard i konkurransegrunnlaget som benyttes i anskaffelsesprosessen. 

Etablering av avløpsrenseanlegg

 1. Vis til vannstandarden som retningslinje for utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse.
 2. Still krav om at avløpsrenseanlegg skal etableres i samsvar med Vannstandard i vilkår til utslippstillatelsen.

Drift av avløpsrenseanlegg

Kommunen må sette vilkår om drift i den enkelte utslippstillatelse.

Behov for lokale krav?

De fleste kommuner vil ikke ha behov for å avvike fra standarden på permanent basis. Det kan være spesielle tilfeller lokalt, som gjør at det er behov for å vedta lokale bestemmelser.

Gjør alltid individuelle vurderinger

Til tross for standardisering er det viktig at det alltid blir gjort individuelle vurderinger fra sak til sak. Passer Vannstandarden for nettopp dette oppdraget?