Hvem kan bruke Vannstandard?

Vannstandard passer for ulike målgrupper:

  • Myndighetsforvaltere: saksbehandlere i kommunen som skal behandle søknad om  utslipp- eller byggetillatelse
  • Rådgivere, utførende foretak eller ledningseier som er ansatt i kommunen:
    • foretak og kommuneansatte (ledningseiere) som skal legge planer for vann og avløpsanlegg på overordnet nivå
    • foretak eller kommuneansatte som skal prosjektere og lage detaljbeskrivelser av vann- og avløpsanlegg til utførende foretak
    • utførende foretak
  • Driftspersonell: ansatte i kommunen eller foretak som skal utføre driftsoppgaver på vann- og avløpsanlegg
  • Undervisningssammenheng: Innholdet passer godt for ulike kurs og utdanninger, hvor bygging og drift av vann og avløp er tema.