Hva ønsker vi å oppnå med Vannstandard? 

  • bidra til etablering av vann og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid
  • bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
  • ikke være til hinder for innovasjon
  • være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål
  • inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
  • samle alle krav og veiledning på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i
  • bidra til kompetanseheving for vannbransjen og skal også være et verktøy i undervisningssammenheng
  • produktet blir brukt i stor grad av samtlige målgrupper