Hva er Vannstandard?

Vannstandard er først og fremst et verktøy for at den enkelte kommune skal kommunisere hvilke krav som gjelder i kommunen, når vann og avløp skal bygges ut og driftes. Interkommunale selskap og private vann- og avløpsselskap kan benytte seg av deler av produktet.

Vannstandard er et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

  • sentrale krav fra lovverket 
  • standardiserte krav fra Vannstandard 
  • lokale krav stilt av den enkelte kommune  

Du vil også finne veiledning til hvordan kravene kan innfris og hvordan ulike forvaltningsoppgaver kan løses. 

Det er en krevende øvelse for kommunen å komme i posisjon til å stille krav til vann og avløp, på en lovlig måte. Vannstandard hjelper kommunen med hvilke krav som kan stilles til ulike anleggstyper, hvordan krav kan stilles og til hvem kravene kan stilles.

Vannstandarden omfatter følgende anleggstyper:

  • Hovedledninger 
  • Mindre avløpsanlegg, avgrenset til kapittel 12 i forurensningsforskriften 
  • Olje- og fettutskillere avgrenset til forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A-4.

Vannstandard erstatter de to tidligere produktene VA-norm og VA/Miljø-blad.