Stikkledningsnett

Vannforsyningssystemets stikkledninger, eiet av bygningseiere/byggverkseiere