Stikkledning

Forbindelsesledning som ligger fra byggverk eller bygning og ut til hovedledninger. Grensen mellom stikkledninger og hovedledninger går i tilkoblingspunktet på hovedledningen med mindre annet er avtalt. På vannledninger er anborings-klammeret en del av stikkledningen. (Ref. TEK 17, 01.07.2017)

Eieren av byggverk eller bygning eier også stikkledningen og har ansvar for denne. Eiere av byggverk kan ha felles eierskap til felles stikkledninger. Der kommunen eier byggverket eller bygningen, eier kommunen også stikkledningen.

Merk: Les mer om hvilke anleggstyper Vannstandard omfatter i fane «Om Vannstandard».