Ledningsnett

Ledninger beregnet for transport av petroleum, varme- og kuldeutveksling, elektrisitet, elektronisk kommunikasjon, drikkevann, avløpsvann, overvann eller avfall (Ref. ledningsregistreringsforskriften, dat. 28.12.20)