Ledning

Kabel, rør, tunnel, kanal, kulvert, boring og andre framføringselementer med tilhørende koplinger, kummer og andre forbindelseselementer (Ref Ledningsregistreringsforskriften, dat. 28.12.2020)