Hovedledning

Offentlig eller privat ledning for vann- og avløpssystem, allment tilgjengelig for tilknytning (Ref. TEK 17, 01.07.2017)

Merk: Les mer om hvilke anleggstyper Vannstandard omfatter i fane «Om Vannstandard».