Funksjonskrav

Overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles i det ferdige vann- og avløpsanlegget.