Avløpsvann

Sanitært og industrielt avløpsvann og overvann, jf. forurensningsforskriften og forurensningsloven (Ref. TEK 17, § 15-6, 15-7 og 15-8, dat. 29.05.24).